Foto av Marie Dacke

Marie Dacke

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Efter min postdoc vid Australian University i Canberra kom jag 2007 tillbaka till biologiska institutionen i Lund och Syngruppen, där jag nu är professor.

Vill förstå hur djur orienterar

Jag har alltid varit intresserad av att utveckla metoder för att mäta synförmågan hos olika organismer. Såväl hos insekter och fiskar som hos spindlar och människor. Metoderna gör det möjligt att kvantitativt mäta beteendemässiga reaktioner på visuella stimuli. Sedan går det att dra slutsatser om vilka underliggande nervmekanismer som är orsaken.

Målet med många av mina forskningsprojekt är att försöka förstå hur olika organismer navigerar och tar sig fram på ett säkert. Oavsett om det är i luften, i vattnet eller på land. För att undersöka detta studerar jag hur synen är designad och vilka nerver och nervbanor som styr. För att verkligen förstå de här systemen behövs jämförande studier av synen hos djur med olika ekologisk och evolutionär bakgrund.

Brinner för att sprida kunskap

Ett av mina nuvarande forskningsprojekt fokuserar på kompassystem hos både nattaktiva och dagaktiva djur. Mitt modelldjur är den hårt arbetande dyngbaggen. Med en hjärna mindre än ett riskorn har dyngbaggar förmågan att orientera rätt med hjälp av Vintergatans ljus.

Jag brinner för att sprida forskning och ny kunskap till allmänheten. Jag deltar återkommande i panelen i programmet Studio Natur på SVT och jag regisserar och uppträder med universitetets biologishow, både i Sverige och utomlands. Jag gillar även att på några få minuter försöka presentera min forskning och mina resultat i så kallade science slams.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Dacke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren