Marie-Francoise Gorwa-Grauslund

Professor

Personlig profil

Forskning

I am heading a group on microbial metabolic engineering. Current projects involve developing pentose-fermenting and inhibitor-tolerant Saccharomyces cerevisiae (yeast) for the production of bioethanol and other bulk chemicals of interest as well as understanding and improving stereo-selective whole cell biocatalysis. More recently, the potential of bioconverting lignin components into high value compounds is also investigated (www.lignin.lu.se). The database we built on the catabolism of aromatics can be found here

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie-Francoise Gorwa-Grauslund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren