Foto av Marie Jessica Melin

Marie Jessica Melin

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Under mitt doktorand projekt kommer jag att titta på hur föräldrar och barn som deltar i longitudinella genetiska screeningstudier för type 1 diabetes påverkas. Skapar det en ökad oro för att barnet ska utveckla typ 1 diabetes och vilka faktorer är i så fall assosierade med oro och ängslan hos föräldrar och barn.

Jag kommer även att titta på hur nöjd man är med sitt beslut att deltaga i dessa studier och vilka faktorer som  är assosierade till nöjdhet.

Med min forskning hoppas jag kunna bidraga till en ökad förståelse för hur föräldrar och barn reagerar på att deltaga i studier baseread på genetisk screening och hur man kan stötta och hjälpa dem under sitt deltagande. Vidare tror jag även att en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur deltagarna ser på sitt beslut att deltaga i en forskningsstudie kan vara till hjälp vid uppbygnandet av framtida liknande studier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Jessica Melin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren