Foto av Marie Löwegren

Marie Löwegren

Universitetslektor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Personlig profil

Forskning

Min doktorsavhandling handlade om konkurrensfördelar för företag i forskningsparker, och jag har forskat något om entreprenörskapsutbildningar därefter. Sedan 2011 har föreståndarskapet för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship tagit övervägande delen av min tid.

Yrkesarbete

Från augusti 2011 till september 2018 var jag föreståndare för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. Jag ansvarade för utvecklingen av Centrets aktiviteter inom forskning, utbildning och externa relationer och ökade under perioden antalet medarbetare från 6 till 26.

Dessutom har jag varit (och är) engagerad i flera internationella kapacitetsutvecklingsprogram inom entreprenörskap och innovation (t ex i Tanzania, Indonesien, Nigeria, Polen, Colombia, Västra Balkan, Kuba). Jag har utvecklat och driver program för studenter, "train-the-trainer"-program för universitetslärare och utvecklingsprogram för högre tjänstemän inom statlig och kommunal verksamhet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Entreprenörskap
  • Entrepreneurship
  • Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren