Marie Larsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en sociolog med särskilt intresse för genus, feministiska teknik- och vetenskapsstudier samt kvalitativa metoder och har en kandidat och en forskningsmaster i Sociologi från The University of Edinburgh i Skottland. Just nu forskar jag om unga människors upplevelser av preventivmedelsanvändning i Sverige. 

Undervisning

Undervisar inom olika sociologikurser på kandidatnivå. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren