Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sociolog och kvalitativ forskare med ett särskilt intresse för relationer mellan människor och djur.

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur rättsligt djurskydd formar standardiserad omsorgsutövning inom industriell djuruppfödning.

Jag undersöker hur icke-mänskliga djur blir skyddsvärda subjekt inom ramarna för djurskydd. Hur utspelar sig en ”lidandets politik” i ett jordbrukssammanhang med fokus på djurs välfärd?

Projektet innefattar fältarbete som undersöker vardagsliv och djuromsorg i fristäder för lantbruksdjur i Danmark. I studien använder jag en metodologisk design som kombinerar flerartsetnografi med rättslig geografi.

Jag hämtar inspiration från tidigare rättssociologiska studier som etnografiskt undersöker lagens roll och plats i vardagslivet. Jag är särskilt intresserad av:

  • Hur lag och rum överlappar (rättsgeografi)
  • Hur lagen formar och definierar grupper, landskap och samhällen bestående av flera arter ("mer-än-mänsklig"-rätt, flerartsetnografi)
  • Pluralistisk lag och rätt

Jag är medlem i Lunds universitets "Critical Animal Studies Network" (LUCASN), som ämnar att fungera som plattform och interdisciplinärt nav för forskare och studenter intresserade av kritiska djurstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Leth-Espensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren