Foto av Marie-Louise Edvinsson

Marie-Louise Edvinsson

Forskare, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktors examen: 2014-02-21 Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Intern medicin,

Natriuretic Peptides and the Microcirculation in Heart Failure Patients.

Huvudhandledare: Docent, Öl Sven E. Andersson

Biträdande handledare: PhD, Öl, Erik Uddman. 

Docentkompetens: docentansökan pågår;

         pedagogisk Forskarhandledare/docent kurs, MedCul                   2015

 

Specialistexamen: Medicinsk och kirurgisk sjukvård, BSc                1984

                              Pediatrik, MSc                                                        1988

                              Ledarskap i vården, 40p, HSC, LU                         1996

                              Specialistutbildning för kvalitetsinriktat arbete inom
                             
 Klinisk forskning och klinisk prövning, med monitorering
                              och kvalitetssäkring 10p, LU                                  2000-01

 

Nuvarande anställning: Klinisk utbildare/ klinisk forskare, VO: Akutsjukvård och Internmedicin, Lund, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Hjärtsvikt
  • Kardiovaskulär sjukdom

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie-Louise Edvinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren