Foto av Marie Paulsson

Marie Paulsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mejeriteknologi och Mejeriprocessing

 Mejerigruppen arbetar med forskning och utbildning inom mejeriteknologi och mejeriprocessing. Mejerigruppen finansieras genom en donation från Arla Foods, Tetra Pak, Skånemejerier, Norrmejerier och Falköpings Mejeri samt forskningsanslag från nationella och internationella mejeriindustrier och forskningsstiftelser.

 

Mejeriforskning

Forskningen fokuserar på teknologiska och processtekniska aspekter på mjölk och mjölksystem med huvudsakliga forskningsområdena inom genomik, nutrition och hälsa, struktur av mjölk och mejeriprodukter samt mejeriprocessing.

 Forskningsintressen:

• mejeriteknologi, teknik och processing

• genomik - genetiska markörer för mjölkkvalitet och funktionalitet

• kemiska / fysikaliska egenskaper av mjölkkomponenter

• närings- och bioaktiva komponenter i mjölk och dess hälsoeffekter

• interaktioner mellan mjölkkomponenter och ingrediensfunktionalitet

• proteindenaturering, aggregering och gelbildning

• mikrostruktur av mejeriemulsioner och mejeriprodukter

• adsorption, fouling och rengöring

• ost, yoghurt, grädde och pulverteknologi och processing

 Forskningen utförs som doktorand- och post-docprojekt samt industriuppdrag.

 

Mejeriutbildning

Mejeriutbildningarna vid Lunds Universitet ger en vetenskaplig bakgrund och grundläggande kunskap om mjölk och mjölkprodukter från en kemisk, fysikalisk och mikrobiell synpunkt samt traditionella och nya processer inom mejeriindustrin. Utbildningen är uppdelad i två kurser:

• Mejeriteknologi (7.5 ECTS)

• Mejeriprocesser (7.5 ECTS)

 Kurserna riktar sig till deltagare från mejeri- och livsmedelsindustrin samt studenter vid civilingenjörsprogrammen i bioteknik och kemiteknik vid LTH, Lunds Universitet.

 

Samarbeten och nätverk med akademi och industri

Mejerigruppen har omfattande nationella och internationella samarbeten med industri, universitet, forskningsinstitut och myndigheter, både inom forskning och utbildning. Mejerigruppen är också involverad i många nätverk inom mejeriteknologi, genomik, strukturer av mejerisystem, livsmedelsråvaror och processteknik. Gruppen deltar i flera nätverk, t.ex. International Dairy Federation (IDF) och Mejeritekniskt Forum, och är också medlemmar i internationella vetenskapliga råd för mejeriindustrin och institut.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Livsmedelsteknik
 • Husdjursvetenskap

Nyckelord

 • Mejeriteknologi
 • Mejeriprocesser
 • Milk genomics
 • Mjölkkvalitet
 • Struktur på mjölksystem
 • Näringsaspekter på mjölksystem
 • Mjölkprodukter
 • Fysikalisk-kemiska egenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren