Marie Sepulchre

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Marie Sépulchre började sitt arbete inom funktionshinderforskning (Disability Studies) genom att analysera funktionsrättsrörelsen in Sverige från ett medborgarskapsperspektiv. Med utgångspunkt i funktionsrättsaktivisters förslag att använda diskrimineringslagen som ett verktyg för social förändring, undersökte Sépulchre, ur ett intersektionellt perspektiv, hur rätten till icke-diskriminering på grund av funktionsnedsättning förstås och implementeras i Sverige och USA. Hennes aktuella forskningsprojekt fokuserar på funktionalitet och rättvisa i högre utbildning och frihet som icke-dominans i relationer präglade av makt och beroende.

Sépulchre skrev sin doktorsavhandling i sociologi på Uppsala universitet och arbetar för närvarande som universitetslektor vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hennes forskning har publicerats i olika tidskrifter, såsom International Journal of Disability and Social Justice, Scandinavian Journal of Disability Research, Alter – European Journal of Disability Research och Social Inclusion. Hennes bok Disability and Citizenship Studies (Routledge 2021) fokuserar på kampen för medborgarskap av funktionsrättsaktivister i Sverige. Sépulchre sitter i styrelsen för Nordic Network on Disability Research (NNDR).

Mer information: https://www.sepulchremarie.com/

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Sepulchre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren