Marie Sepulchre

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag heter Marie Sépulchre och är universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Min forskning handlar om funktionshinder (disability), medborgarskap, aktivism, social ojämlikhet, social rättvisa och rätten till icke-diskriminering i högre utbildning. Jag disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om funktionsrättsaktivism i Sverige – avhandlingen omarbetades och publicerades som en bok Disability and Citizenship Studies (Routledge). I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning förstås i två olika kontexter - Sverige och USA - med ett fokus på högre utbildning. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Sepulchre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren