Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I study the complexity of governance through Multi-Stakeholder Partnerships and the material/discursive context in which the implementation processes of the SDGs play out.

My PhD project concerns the implementation practices of Multi-Stakeholder Partnerships in local partnership activities and projects. I seek to understand processes of knowledge production and dissemination in different contexts where the interplay between humans, non-humans, technologies, and nature produces specific forms of knowledge constellations. The aim is to highlight the relations between various forms of knowledge performed in learning and implementation processes and the strategies to navigate them. Furthermore, by providing a different account of agency through taking seriously the material and the non-human, I hope to make different imaginaries of the future possible and open a discussion on what a just transformation to a sustainable future looks like. This in turn may strengthen the legitimacy of the very existence of partnerships as a primary tool for reaching the Sustainable Development Goals.

Previously, I have conducted research and field work for my master thesis on private sector partnership programmes for development in Nepal. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda
  • Multi-stakeholder partnerships
  • Governmentality

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Stissing Jensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren