Foto av Marie Svensson

Marie Svensson

Forskningsingenjör

Personlig profil

Forskning

I’m working with research support (forskningsingenjör) taking part in a number of projects that deal with everything from bacteria to fish. Some recent projects have for example been about local adaptation in dinoflagellates and genetic diversity and biogeography of phytoplankton. I’m working with a number of molecular methods, stable isotopes, and flow cytometry amongst other things.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren