Foto av Mariette Derwig

Mariette Derwig

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning undersöker jag om en samtalsmodell som utgår från barnets perspektiv kan främja hälsosamma levnadsvanor i familjer och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn. Samtalsmodellen, som fått namnet Grunda sunda vanor, ska användas av Sjuksköterskor på BVC i samtalen med barn och föräldrar om levnadsvanor och övervikt.

För att fastställa om Grunda sunda vanor är en användbar samtalsmodell, kartläggs både barnens, föräldrarnas och sjuksköterskornas erfarenheter av hälsosamtalen. I studien deltar 5 000 fyraåringar och deras föräldrar på 37 barnhälsovårdsenheter i Skåne.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Prevention
  • Childhood obesity
  • Health promotion
  • Child Health Services
  • Child Centred Care

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mariette Derwig är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren