Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom cancerepidemiologi. Jag studerar kroppsvikt och dess relation till cancerrisk och dödlighet med särskilt fokus på viktförändringar för att undersöka sambandet mellan fetma och cancer. Jag deltar i ett pågående stort projekt med poolade data från svenska kohorter för att bedriva observationsforskning med de allra senaste epidemiologiska metoderna.   

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marisa da Silva är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren