Foto av Marit Julien

Marit Julien

Professor, Docent i allmän språkvetenskap

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen finns främst inom grammatiken. Jag intresserar mig för relationen mellan morfologi och syntax, men också för renodlade syntaktiska frågeställningar. Jag har ibland kombinerat teoretisk grammatik med typologi och då arbetat med många olika språk, men oftast fokuserar jag på språk från Norden, det vill säga (nord-)samiska och skandinaviska.

Mina första arbeten handlade om relationen mellan verbets syntax och verbets morfologi, först i samiskan och sedan i ett bredare urval av språk. Biprodukter av dessa undersökningar var analyser av tempussyntax, av ha-strykning och av dubbelsupinum.

Senare har jag arbetat en hel del med nominalfrasernas syntax. Med utgångspunkt i den stora variation som finns i skandinaviskan i den nominala domänen har jag utarbetat en modell för nominalfrasernas syntax som jag menar kan användas även på andra språk.

Jag har också forskat på flera andra konstruktioner och fenomen i skandinaviskan, bland annat på inbäddad V2, på langdistansbindning, på dubbel passiv (som i "något bordes göras") och på vokativer.

När det gäller nordsamiskan, är det främst verbavledningar som intresserar mig. Redan innan jag hade börjat studera språkvetenskap var jag fascinerad av hur morfologisk flexibla samiska verb är. Jag har på sistone hållit på med vissa aspektuella avledningar och även med transitivitetsväxlingar. Mina analyser av morfologin har anknytning till den teoretiska inriktning som kallas Distribuerad morfologi. 

Jag är även en av tre redaktörer av Nordic Journal of Linguistics.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren