Foto av Marjorie Lienard

Marjorie Lienard

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marjorie Lienard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi