Foto av Markus Andersson

Markus Andersson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag studerar metoder som syftar till att förbättra screening och diagnostik av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Målet med min forskning är att unga som kommer i kontakt med vården snabbt ska få tillgång till adekvat insats. 

Yrkesarbete

Jag arbetar som legitimerad psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Jag är ledningsansvarig för BUPs och Första linjens intagningsenhet. Utöver detta jobbar jag med utbildning och handledning inom områdena triagering, screening, psykiatrisk bedömning och KBT på nationell nivå.

Samverkan

Jag arbetar tillsammans med forskare från Psykologiska institutionen i Lund och Växjö. Jag samarbetar också med forskare från McMaster university i Kanada.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren