Foto av Markus Grillitsch

Markus Grillitsch

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Markus holds a doctoral degree in socio-economic studies from the Vienna University of Economics and Business. He has a broad background in regional development in different institutional contexts including EU member states, transition economies and developing countries. His main research interest is to understand transformation processes in a spatial context and how they relate to economic, social and environmental outcomes. To this end, he studies different aspects of human agency, in particular innovative and institutional entrepreneurship, and place-based leadership, and their societal consequences. Markus is interested in concepts and approaches that empower policy makers, firms and engaged citizens to take a stake in regional development processes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk geografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Grillitsch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren