Foto av Markus Holdo

Markus Holdo

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Forskning och undervisning just nu

Min forskning handlar om att förstå möjligheterna att skapa ett inkluderande, antirasistiskt och antipatriarkalt samhälle. Jag söker svar på detta i flera projekt som ställer mer specifika frågor: hur kan vi förstå känslors roll i ytterhögerns mobilisering? Hur påverkar institutioner och policyer ytterhögerns dragningskraft? Vilka möjligheter finns det för en solidarisk etik när den allmänna diskursen kretsar så mycket kring individuell framgång och individuellt ansvar?

Förutom dessa pågående projekt samarbetar jag gärna för att förstå möjligheterna till en bred mobilisering av antirasistiska rörelser. En del av detta arbete menar jag är att samla och utvärdera strategier utifrån forskning om rörelser och demokratiska institutioner. Jag diskuterar också gärna forskning och samarbeten kring maskulinitet, privilegier och mäns roller i feministiska rörelser.

I min tidigare forskning har jag undersökt, bland annat, diskurser om upplopp, feministisk och demokratisk aktivism i mellanöstern, urbana deltagardemokratiska projekt, förutsättningar för kritisk reflektion i högre utbildning och miljöaktivism. Jag diskuterar och samarbetar gärna kring dessa teman.

Jag undervisar och handleder på ämnen så som demokrati, förvaltningspolitik, social rörelser, politisk teori och kvalitativa metoder.

Bakgrund

Filosofie doktor Uppsala universitet 2014. Jag har tidigare varit affilierad med sociologiska institutionen vid New York University, Center for Social Movement Studies i Florence, Institute for Urban Research vid Malmö University, Center for Middle Eastern Studies i Lund, och varit "Visiting Democracy Fellow" vid Harvard Kennedy School 2017-2019. Jag började vid statsvetenskapliga institutionen i Lund 2021. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Holdo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren