Foto av Markus Nilsson

Markus Nilsson

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I conduct research within the field of non-destructive testing with a focus on applications of nonlinear acoustical methods.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren