Markus Nilsson

Universitetslektor, Docent, Biträdande lektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vi utvecklar nya icke-invasiva metoder för att mäta tumörers mikroskopiska struktur med hjälp av magnetkameran, och därmed lägga grunden för att använda magnetkameran som ett ”virtuellt mikroskop”. Tekniken baserar sig på matematisk modellering av vattenmolekylers diffusion i vävnad. Till skillnad från konventionell MRI kan våra metoder användas för att upptäcka förändringar i cellers geometri och storlek. Vår hypotes är att diagnostik och behandling av i första hand hjärntumörer kan förbättras med de föreslagna metoderna. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren