Markus Nilsson

Universitetslektor, Docent, Biträdande lektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vi utvecklar nya icke-invasiva metoder för att mäta tumörers mikroskopiska struktur med hjälp av magnetkameran, och därmed lägga grunden för att använda magnetkameran som ett ”virtuellt mikroskop”. Tekniken baserar sig på matematisk modellering av vattenmolekylers diffusion i vävnad. Till skillnad från konventionell MRI kan våra metoder användas för att upptäcka förändringar i cellers geometri och storlek. Vår hypotes är att diagnostik och behandling av i första hand hjärntumörer kan förbättras med de föreslagna metoderna. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren