Foto av Markus Nilsson

Markus Nilsson

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markus Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics