Foto av Marléne Isaksson

Marléne Isaksson

Professor, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Marléne Isaksson är överläkare och professor i yrkesdermatologi som arbetar och forskar inom yrkes- och miljödermatologi med fokus på kontakteksem. År 2000 försvarade hon sin avhandling som handlade om olika aspekter på kontaktallergi mot kortisonämnen.  Hon har fortsatt arbeta inom området kontaktallergi/allergiskt kontakteksem i förbindelse med följande: dispersionsfärgämnen, akrylater, konserveringsämnen, metaller, hudproblem hos professionella ishockeyspelare. Andra områden är handeksem och dess påverkan på handens funktion samt systemisk påverkan av allergiframkallande ämnen på dessa ämnens lapptestreaktivitet.     

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • kontaktallergi
  • yrkesdermatologi
  • prevention

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marléne Isaksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren