Personlig profil

Forskning

Marlena Maziarz, PhD, is a Biostatistician at the Lund University Diabetes Center in Malmö, Sweden. She works with scientists and clinicians on projects to study triggers and mechanisms that drive the progression of type 1 diabetes and celiac disease. She received her Ph.D. in Biostatistics from the University of Washington, under the supervision of Prof. Yingye Zheng. Her dissertation work was on risk prediction and evaluation of predictions based on longitudinal data with time-to-event outcomes in cohort and two-phase studies. Before that, she studied Computer Science and Human Biology at the University of Toronto. Prior to joining LUDC in 2018, she completed her Postdoctoral Fellowship in the Biostatistics Branch at the National Cancer Institute, Division of Cancer Epidemiology and Genetics, USA. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marlena Maziarz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren