Foto av Marlis Wullenkord

Marlis Wullenkord

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur individer reagerar på och hanterar globala miljökriser som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Med en bakgrund inom psykologi har jag främst fokuserat på de psykologiska behovens och emotionernas roll för klimatförnekelse och hållbart beteende.

Mer specifikt undersökte jag i min doktorsavhandling psykologiska funktioner av klimatförnekelse, såsom känsloreglering och skydd av privilegier. Jag undersökte även sambanden mellan defensivitet och hållbart beteende och klimatångest. Jag har också arbetat med projekt som handlar om “sufficiency” - ett koncept som liknar frivillig enkelhet och som syftar på att justera konsumtionsnivåerna för att tillgodose ens psykologiska och materiella behov, samtidigt som man bevarar en beboelig planet för framtida generationer.

För närvarande arbetar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om naturbaserade lösningar på kopplingen mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa, i samarbete med den naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska fakulteten. Inom detta projekt fokuserar jag främst på skärningspunkterna mellan naturbaserade lösningar som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden, samtidigt som de bidrar till psykologiskt välmående.

Jag är också intresserad av forskning om socio-ekologiska transformationer och dess relationer till psykologi. 

Nyckelord

  • Miljöpsykologi
  • klimat förändringar
  • klimatförnekelse
  • klimatångest
  • Coping
  • emotioner
  • psykologiska behov
  • defensivitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marlis Wullenkord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren