Foto av Marlis Wullenkord
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur individer reagerar på och hanterar globala miljökriser som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Med en bakgrund inom psykologi har jag främst fokuserat på de psykologiska behovens och emotionernas roll för klimatförnekelse och hållbart beteende.

Mer specifikt undersökte jag i min doktorsavhandling psykologiska funktioner av klimatförnekelse, såsom känsloreglering och skydd av privilegier. Jag undersökte även sambanden mellan defensivitet och hållbart beteende och klimatångest. Jag har också arbetat med projekt som handlar om “sufficiency” - ett koncept som liknar frivillig enkelhet och som syftar på att justera konsumtionsnivåerna för att tillgodose ens psykologiska och materiella behov, samtidigt som man bevarar en beboelig planet för framtida generationer.

För närvarande arbetar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om naturbaserade lösningar på kopplingen mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa, i samarbete med den naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska fakulteten. Inom detta projekt fokuserar jag främst på skärningspunkterna mellan naturbaserade lösningar som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden, samtidigt som de bidrar till psykologiskt välmående.

Jag är också intresserad av forskning om socio-ekologiska transformationer och dess relationer till psykologi. 

 

Jag handleder gärna uppsatser med anknytning till miljöpsykologi med fokus på klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, särskilt projekt om känslor (t.ex. klimatångest, ekoångest, klimatoro, ekologisk sorg, hopp), känsloreglering och hantering av globala miljöförändringar (t.ex. i form av förnekande/avvikande/undvikande och/eller miljöfrämjande beteende/kollektivt agerande/aktivism/sufficiens). Jag är också intresserad av hur lokal naturkontakt, naturanknytning och naturbaserade lösningar förhåller sig till reaktioner på globala miljöförändringar och kan därför erbjuda handledning av avhandlingar i denna skärningspunkt. Jag är utbildad psykolog och använder huvudsakligen psykologiska metoder men har erfarenhet av att arbeta även i tvärvetenskapliga sammanhang och handleder gärna studenter från andra discipliner. Kontakta mig via e-post om du är intresserad: marlis.wullenkord@abm.lth.se 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fria nyckelord

 • Miljöpsykologi
 • klimat förändringar
 • klimatförnekelse
 • klimatångest
 • Coping
 • emotioner
 • psykologiska behov
 • defensivitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marlis Wullenkord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren