Foto av Martijn van Praagh

Martijn van Praagh

Knuten till universitetet, Teknisk Doktor

Personlig profil

Undervisning

Information om min undervisning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • avfallshantering
  • hållbar utveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martijn van Praagh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren