Foto av Martin Önnerfors

Martin Önnerfors

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger inom exponering och ohälsa, och spänner över såväl historiska som nutida perioder. Mer specifikt undersöker jag mortalitet i vattenburna sjukdomar i svenska städer på 1800- och 1900-talet, och hur denna påverkas av allmänna investeringar i hälsoinfrastruktur. Den moderna delen av min forskning behandlar hälsoutfall från kemikalieexponering via vatten i 1900- och 2000-talets Sverige.

 

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Önnerfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren