Foto av Martin Önnerfors

Martin Önnerfors

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger inom exponering och ohälsa, och spänner över såväl historiska som nutida perioder. Mer specifikt undersöker jag mortalitet i vattenburna sjukdomar i svenska städer på 1800- och 1900-talet, och hur denna påverkas av allmänna investeringar i hälsoinfrastruktur. Den moderna delen av min forskning behandlar hälsoutfall från kemikalieexponering via vatten i 1900- och 2000-talets Sverige.

 

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Önnerfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler