Foto av Martin Bäckström

Martin Bäckström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

1. Personlighetsmätning
2. Stereotyper och fördomar
3. Mätning av arbetsminne

Mitt intresse och forskning har handlat om personbedömning ända sedan jag skrev en psykologexamensuppsats om försvarsmekanismer.

Mitt avhandlingsområde handlade om mätning av psykologiska försvar. Detta arbete gjordes i den då förhärskande Lundamodellen kallad perceptgenetik.

Efter avhandlingen riktades mitt intresse också mot hur människor uppfattar varandra, speciellt intressant är hur vi uppfattar olika grupper i samhället, det kan vara människors attityder till män och kvinnor eller till svenskar och personer med annat ursprung.

I denna forskning är det uppenbart att de attityder som människor uppger sig för att ha inte alltid överensstämmer med deras beteende. Ibland påverkas vi, utan att vi blir medvetna om det, av stereotyper om olika grupper, t ex att kvinnor är varma eller att unga män är mer äventyrslystna.

Förutom detta påverkas vi också av omgivningen, vi har t ex i några experiment visat att vi anpassar våra attityder till en viss grupp mer eller mindre automatiskt om det finns medlemmar av gruppen i närheten.

Mitt intresse för personbedömning har på senare år också riktat in sig på hur vi bedömer oss själva. Det är väldigt vanligt med personlighetstest, t ex vid urval och rekrytering. Personlighetstest innebär nästan alltid att personerna får skatta sig själv och detta förfarande har uppenbara problem i relation till vilken kunskap personen har om sitt eget beteende och vilken beredvillighet han/hon har att ge en korrekt bild av sig själv.

I vår forskning har vi visat att sättet att ställa frågor har stor betydelse för resultatet på ett personlighetstest. Innehåller instrumenten många frågor som beskriver positiva eller negativa personlighetsdrag så ökar sannolikheten vissa människor försöker ge en alltför positiv bild av sig själv. För att försöka minska inflytandet har vi visat att mer neutralt formulerade frågor minskar detta inflytandet och gör personlighetsmätning bättre.

1. Personlighetsmätning

Vad betyder mätning av personlighet för personlighetsteori. Här studeras närmast hur social önskvärdhet påverkar personlighetsmätning och vilken konsekvens detta får för personlighetsteori. Vi försöker också studera olika personlighetsmodeller för att jämföra deras för och nackdelar.

2. Stereotyper och fördomar

För mig handlar denna forskning mycket hur vi uppfattar varandras beteende och egenskaper, och hur detta interagerar med stereotyper och fördomar.

3. Rekrytering och urval

Vilken betydelse har ett systematiskt förhållningssätt för utfallet vid rekrytering och urval av personal. Det som främst intresserar oss är om ett systematiskt förhållningssätt ger bättre och mer rättvist urval i situationer när det är svårt att hitta rätt man på rätt plats.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bäckström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren