Foto av Martin Bech

Martin Bech

Universitetslektor, Docent, FD

Personlig profil

Forskning

X-ray microscopy and applications to bio-medical samples.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan fysik
 • Radiologi och bildbehandling
 • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bech är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • DESY, Hamburg (Förlag)

  Martin Bech (Roll ej angiven)

  2017 jan. 12019 dec. 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i panel/ råd för sakkunniggranskning