Foto av Martin Bengtsson

Martin Bengtsson

Forskare

Personlig profil

Forskning

Arbetar med mikroteknologi och mikrosensorer. Framför allt med utvecling av nya processmetoder och material för tillverkning av implanterbara elektrodarrayer för registrering av nervsignaler i hjärnan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
  • Annan medicinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren