Foto av Martin Bengtsson

Martin Bengtsson

Docent, Forskningshandledare, Knuten till universitetet, Docent Käkkirurgi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Martin är verksam inom Käkkirurgi/huvud- och halsonkologi samt bihandledare till doktorand vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.
En betydande del av hans verksamhet har varit och är kliniskt inriktad. Efter slutförd specialistutbildning har stor tid ägnats åt färdighetsträning i rekonstruktion av ansiktsvävnad i samband med tumörbehandling eller för korrektion av medfödd avvikelse. Avhandlingsarbetet inriktades mot datorbaserad tredimensionell behandlingsplanering av ansikte och käkar. Efter disputation 2018 har forskningen fortsatt inom dels samma område men även med inriktning mot tumörbehandling, käkledskirurgi och studier av livskvalitet. Det har varit naturligt att komplettera de kliniska insatserna för patienterna med en egna forskningslinjer som gynnar dem i deras behandling. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • Käkkirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren