Foto av Martin Bengtsson

Martin Bengtsson

knuten till universitetet, Forskningshandledare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Martin är verksam inom Käkkirurgi/huvud- och halsonkologi samt bihandledare till doktorand vid Medicinska
Fakulteten, Lunds Universitet. Ytterligare en doktorand är planerad skrivas in 2022.
En betydande del av hans verksamhet har varit och är kliniskt inriktad. Efter slutförd specialistutbildning har stor tid
ägnats åt färdighetsträning i rekonstruktion av ansiktsvävnad i samband med tumörbehandling eller för korrektion av
medfödd avvikelse. Avhandlingsarbetet inriktades mot datorbaserad tredimensionell behandlingsplanering av ansikte
och käkar. Efter disputation 2018 har forskningen fortsatt inom dels samma område men även med inriktning mot
tumörbehandling, käkledskirurgi och studier av livskvalitet. Det har varit naturligt att komplettera de kliniska
insatserna för patienterna med en egna forskningslinjer som gynnar dem i deras behandling. Martin avser att ansöka om oavlönad docentur vid LU i början av 2022.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren