Martin Berggren

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Akvatisk biogeokemi vid INES har ett särskilt men inte exklusivt fokus på löst organiskt kol i boreala sötvattenssystem. Pågående student- och forskningsprojekt behandlar ett brett spektrum av ämnen, från reglering av vattenkemi via processer i den omgivande marken, till omsättning av näringsämnen i sjöar och estuarier, samt rekonstruktioner av planktonfödovävar. Nyligen genomförda fältkampanjer har riktat in sig på estuarier och flodmynningar längs de svenska kusterna med syfte att skapa en bättre förståelse för hur avrinningen från land bidrar till biologisk syreförbrukning i Östersjöns kustområden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser
  • Mikrobiologi
  • Naturgeografi
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Berggren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren