Foto av Martin Bergström

Martin Bergström

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag intresserar mig för effektutvärderingar av familjeinsatser. Effektutvärderingarna innebär bland annat experimentella och kvasiexperimentella designer. Dessutom intresserar jag mig för psykometriska mätinstrument. Detta speglar även vad jag undervisar om. Jag är med i forskargruppen Barn, familj, välfärd på Socialhögskolan. För närvarande arbetar jag bland annat med ett större forskningsprojekt om Multidimensional Treatment Foster Care metoden på ungdomshem.

Forskning

Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med inriktning på familjer (15 hp, avancerad nivå, ges som valbar kurs på termin 7). Jag föreläser även på kurserna: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Kommunikation och handling i socialt arbete och Professionellt socialt arbete

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bergström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren