Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en forskarstudent vid Ekonomisk-Historiska Institutionen på Lunds universitet. Min forskning berör skilsmässoutvecklingen i Sverige 1915-2015 från både ett makro- och ett mikro-perspektiv. Jag fokuserar på ekonomiska och sociala faktorer som förklaringar till skilsmässor under 1900-talet. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Ekonomisk Demografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bergvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler