Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en forskarstudent vid Ekonomisk-Historiska Institutionen på Lunds universitet. Min forskning berör skilsmässoutvecklingen i Sverige 1915-2015 från både ett makro- och ett mikro-perspektiv. Jag fokuserar på ekonomiska och sociala faktorer som förklaringar till skilsmässor under 1900-talet. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Ekonomisk Demografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Bergvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler