Foto av Martin Dribe

Martin Dribe

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan 2010 professor i ekonomisk historia med särskild inriktning på ekonomisk demografi och föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi. Min forskning behandlar ekonomisk demografi i ett historiskt perspektiv och täcker mortalitet, fruktsamhet, migration, parbildning och social rörlighet. Forskningen har publicerats i de ledande tidskrifterna i demografi och ekonomisk historia. Merparten av min forskning baseras på longitudinella individdata och jag är för närvarande ansvarig för Skånes ekonomisk-demografiska databas och leder även forskningsprogrammet En industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie (Riksbankens Jubileumsfond, 2016-2022).

Jag har undevisat i ekonomisk historia och demografi på alla nivåer och undervisar för närvarande på befolkningsrelaterade kurser på kandidat- och masternivå. Jag handleder också doktorander i ekonomisk historia men inrikting på ekonomisk demografi.

Undervisning

EKHM67: Causes of Demographic Change

EOSE05: Demographic Challenges

EKHS11/12/21/22...: Degree project (MSc Thesis)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • demografi
  • ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Dribe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren