Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Martin Eks forskning handlar om ytkemiska processer hos fasta material inom katalys och förbränning, samt verktygsmaterial för skärande bearbetning. Samband mellan ytors struktur och sammansättning och deras reaktivitet studeras med in situ transmissionselektronmikroskopi vilket möjliggör avbildning på atomär nivå, i realtid och i reaktiva betingelser. Exempel på specifika forskningsprojekt är metanisering av koldioxid och oxidering av sot från biomassaförgasning; det övergripande temat anknyter till omställningen av kemikalieproduktion från fossila till förnybara råvaror.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Materialkemi

Nyckelord

  • Katalys
  • Oxidation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Ek Rosén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren