Personlig profil

Forskning

Musculoskeletal diseases are a rapidly growing cause of disability, chronic pain, and reduced quality of life in an ageing European population. My group's research aims to gain novel insights into these diseases - their etiology, occurrence, natural history, treatments, prediction, disease monitoring, and disease burden - to allow for better healthcare decision-making and disease prevention.

We use a multidisciplinary approach to study these diseases, including tissue biobanking and proteomics, structural imaging, and population-wide register based studies of epidemiology and health economics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Englund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren