Foto av Martin Hansson

Martin Hansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Genom mitt arbete som uppdragsarkeolog har jag erfarenhet av att undersöka och bearbeta material från många tidsperioder, men intresset har alltid fokuserats på medeltid och nyare tid. Framförallt har jag intresserad mig för landskapsarkeologi, makt och rumsliga förhållanden. Betydelsen av stående byggnader har varit en viktig del. Byggnader, i mitt fall framför allt borgar, möjliggör ett otal olika analyser av dåtidens samhälle. I min avhandling var avsikten att ge en helhetsbild av det medeltida frälsets framväxt, hur denna grupp manifesterade sig i landskapet och hur man använde landskapet till att på olika sätt framhäva sin sociala status. Källmaterialet utgjordes av alltifrån runstenar, kyrkor, borglämningar, skriftliga källor till historiska kartor. Min avhandling kan ses som ingående i den nisch inom historisk arkeologi som under 1990- och 2000-talet fokuserat på hur makt och sociala relationer avspeglat sig i materiell kultur. Under 2003 genomförde jag ett post-doc-projekt finansierat av STINT vid Department for Archaeology i Reading, England. Avsikten var att jämföra hur aristokratin i olika delar av Europa organiserade sina huvudgårdar och borgar och landskapet runt dessa för att se om det gick finna en gemensam aristokratisk rumslig ideologi på en europeisk nivå och vad denna ideologi i så fall syftade till.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Arkeologi

Fria nyckelord

  • archaeology
  • historical archaeology
  • medieval archaeology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren