Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nanoteknik
 • Annan materialteknik
 • Den kondenserade materiens fysik
 • Materialkemi
 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • nanostraw
 • cellbiologi
 • transfektion
 • nanobio

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Hjort är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren