Foto av Martin Jarenmark

Martin Jarenmark

Forskningsingenjör

Personlig profil

Forskning

Inom molekylär paleontologi undersöker man med hjälp av kemiska och spektrometriska metoder ursprung, evolution och egenskaper hos utdöda arter som bevarats som fossil. Målet är att erhålla molekylär information om biomolekyler som förekom i organismerna medan de levde. Tillsammans med den ansvarige forskaren Johan Lindgren ansvarar jag för det nya molekylär paleontologilaboratoriet vid Geologiska institutionen i Lund. Mitt arbete omfattar produktion av både syntetiska och biologiska referensmaterial samt kemisk analys av fossila prover. De huvudsakliga tekniker som används är vanliga kemiska metoder t.ex. extraktioner, kromatografi, kristallisationer och diverse analystekniker t.ex. NMR och IR spektroskopi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Oorganisk kemi
  • Multidisciplinär geovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Jarenmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren