Foto av Martin Joormann

Martin Joormann

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen

  • Migrationsdomstolarna och vägledande avgöranden
  • Samtida tillämpningar av utvisning, avvisning och migrationsrättspolitik i Europa
  • Flyktingstudier, politiska protester, sociala rörelser och rätten
  • Samhällsvetenskaplig teori och kvalitativa forskningsmetoder

Pågående forskning

För hans doktorandprojekt studerar Martin Joormann juridiska beslut av prejudikatsvärde som är skrivna hos Migrationsöverdomstolen.Samtidigt är hans forskning fokuserad på den diskursiva legitimeringen av ut- och avvisningsbeslut. För att fördjupa denna diskursanalys av vägledande avgöranden genomför Martin Joormann även semistrukturerade forskningsintervjuer med domare som tar beslut i migrationsmål. Därmed är hans forskning generellt intresserad av legitimering genom allmänt tillgänglig information (domstolsbeslut och andra offentliga handlingar), medan den fokuserar mer specifikt på direkt och indirekt kommunikation mellan rättssystem och samhälle.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Joormann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren