Inget foto av Martin Lavička

Martin Lavička

Knuten till universitetet, Visiting research fellow

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Lavička är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren