Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som programmerare inom klimatmodellering och -forskning. Min roll innefattar att bidra till fortsatt utveckling och underhåll av de programvaror som används för dessa syften inom det strategiska forskningsområdet MERGE.

Min tidigare verksamhet har till stor del varit inom strukturbiologi, särskilt biomolekylär kristallografi och kryo elektronmikroskopi, där jag arbetat med att utveckla metodik för 3D rekonstruktion av biomolekylära komplex.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Lindahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler