Foto av Martin Lundberg

Martin Lundberg

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap