Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan september 2022 verksam som postdoktor vid institutionen för kommunikation och medier. Här forskar jag om (internet-) memes som uttryck för vardagspolitik i Nordirland. Mitt projekt är en del av den samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på tvärvetenskaplig forskning om social resiliens. Jag disputerade 2021 vid Göteborgs universitet med en avhandling om vardagslivets politiska signifikans i Nepal.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
  • Samhällsvetenskap