Foto av Martin Magnusson

Martin Magnusson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Martin H. Magnusson disputerade i fysik vid Lunds universitet 2001 med en avhandling om aerosolbaserad tillverkning av nanopartiklar av metaller och halvledare. Efter examen samordnade han uppstarten av Pronano AB, ett forskningsinstitut för nanoteknik. Han rekryterades senare till spin-off-företaget Sol Voltaics AB för att bygga upp ett FoU-team för ett nytt projekt om nanotrådsbaserade solceller. Här var han med och uppfann Aerotaxy-tekniken, en metod för tillväxt av nanotrådar med hög genomströmning. Han återvände till Lunds universitet som docent 2013 och fortsätter Aerotaxiforskningen på den akademiska sidan.

Undervisning

Martin är studierektor för fysiska institutionen. Han är kursansvarig för FAFA45, Termodynamik och ellära för väg- och vattenprogrammet på LTH.

Martins Erdős–Bacon–Sabbath-tal är 15 (5+5+5). [Vad är ett EBS-tal?]

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren