Inget foto av Martin Nilsson

Martin Nilsson

Knuten till universitetet, PhD-student, Resident in Surgery

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology