Inget foto av Martin Nilsson

Martin Nilsson

Knuten till universitetet, PhD-student, Resident in Surgery

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren