Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min främsta intresse är arbetsmarknadsekonomi. Forskningen är empirisk och sträcker sig från arbetmarknadsekonomi och hälsoekonomi till jordbruksekonomi och miljöekonomi. På AgriFood har jag undersökt effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och arbetat med arbetsmarknadsrelaterade frågor inom jordbruket. För tillfället analyserar jag inkomstojämlikheten mellan land och stad och inkomstutvecklingen för Sveriges utanförskapsområden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi

Fria nyckelord

 • Arbetsmarknadsekonomi
 • utbildning
 • inkomster
 • Jordbruksekonomi
 • landsbygd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Nordin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren