Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min främsta intresse är arbetsmarknadsekonomi. Forskningen är empirisk och sträcker sig från arbetmarknadsekonomi och hälsoekonomi till jordbruksekonomi och miljöekonomi. På AgriFood har jag undersökt effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och arbetat med arbetsmarknadsrelaterade frågor inom jordbruket. För tillfället analyserar jag inkomsojämlikheten mellan land och stad och inkomstuvecklingen för Sveriges utanförskapsområde.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Arbetsmarknadsekonomi
  • utbildning
  • inkomster
  • Jordbruksekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Nordin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren