Inget foto av Martin Rehn

Martin Rehn

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Rehn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap