Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar deltid som doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Medicinska Fakulteten samt deltid på Cochrane Sverige, Forskning och Utveckling vid Skånes Universitetssjukhus. 

Min forskning centrerar kring skapandet och utvärderandet av systematiska översikter och kring metoder som används för att samla in, granska och sammanställa evidensläget inom olika behandlingar och interventioner, samt kring att utvärdera och skapa behandlingsmetoder för att möjliggöra ett liv utanför sitt hem efter skador och funktionsnedsättningar. 

Jag har tidigare undervisat inom anatomi, fysiologi samt muskuloskeletal undersökningsteknik på Läkarprogrammet, Fysioterapeutprogrammet samt Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds Universitet, samt har också haft kursansvar och föreläst vid kurser vid det Hälsovetenskapliga Basåret. 

I nuläget så undervisar jag inom evidensbaserad medicin och metoder för systematiska översikter i kurser vid Mastersprogrammet i Medicinsk Vetenskap, Läkarprogrammet samt för yrkesverksamma forskare och kliniker via Cochrane Sverige. 

Jag har min bakgrund som fysioterapeut inom primärvården, där jag arbetade från 2015-2020. 

CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Health Sciences, Cochrane Sweden, Evidence-based Medicine

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Allmän medicin
  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Ringsten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren