Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focus is within evidence-based medicine, guidelines, systematic reviews and methodological development within these fields. 

I split my time between the Faculty of Medicine at Lund University and Cochrane Sweden, Research and Development at Skåne University Hospital. I also conduct research within rehabilitation, and is currently enrolled as a PhD student focusing on evaluating interventions aimed to improve outdoor mobility. 

I teach and coordinate education at bachelor-, master-, doctocal- and post-doctoral levels within medicine, rehabilitation and research methodology topics, especially focusing on systematic review and guideline methodology. 

I have a background as a clinician within primary-care in Region Skåne, where I worked as a physiotherapist part time from 2015 up until 2020. 

CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Health Sciences, Cochrane Sweden, Evidence-based Medicine, Systematic Review, Rehabilitation

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Allmän medicin
  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Ringsten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren